Bendra.lt yra žmonių pilotuojama platforma

Nesvarbu iš kokio Lietuvos regiono esi, čia Tavo balsas gali įkvėpti naujienų darbotvarkę ir skatinti pokyčius.

Mums svarbu kalbėti auditorijai svarbiomis temomis, todėl keičiame darbo metodą. Kviečiame žmones įsijungti į žurnalisto darbo procesą.

Norėtumei būti to dalimi?

Prisijunki prie bendra.lt tinklo čia
Bendra.lt manifestas arrow_chewron_right

Mes išgirstame ir analizuojame problemas, kurias kelia bendruomenės nariai vietos ir nacionaliniu lygiu.

Kuriame empatišką žurnalistiką – ne tik informuojame, bet ir kuriame santykį. Bendra.lt pagrindas – pasitikėjimu grįstos visuomenės narių, žurnalistų, ekspertų bendruomenės kūrimas ir palaikymas.

Bendra.lt istorijos – ne tik žurnalistų sukurtas produktas, o ir atviro, viešo pokalbio rezultatas.

Bendra.lt siekis – užtikrinti, kad nutylėtos istorijos būtų išgirstos, skatintų diskusiją ir inicijuotų pokytį.

Bendra.lt kalba apie temas, svarbias vietos bendruomenėms, bet sukuriančiomis sistemišką Lietuvos paveikslą.

Istorijų ieškome ir jas pasakojame pasitelkdami inovatyvius, interaktyvius sprendimus, leidžiančius sąveikauti su turiniu, geriau įsisavinti informaciją, aiškiau suprasti nagrinėjamą problematiką.