Registruotis

BENDRA.lt manifestas

 • Jokios savicenzūros ir interesų atstovavimo. Sykiu abejojame savo ir kitų išankstinėmis nuostatomis, neignoruojame faktų, kurie griauna savaites ar mėnesius gilintą istorijos ar tyrimo kryptį.
 • Mes nesame greitoji žurnalistika, nešvaistome skaitytojų laiko – kalbame tik tada, kai turime, ką pasakyti.
 • Norime, kad ir kitoms medijoms mūsų darbas būtų naudingas, tad padarysime viską, kas mūsų galioje, kad jiems padėtume. Viskas, ko mes prašome – mus apie tai informuoti ir nurodyti kaip šaltinį. Dalijamės, nes tikime, kad žurnalistika gali keisti pasaulį į gerą. Tačiau suprantame, kad mes – tik įkvėpimas pokyčiams.
 • Nauji faktai viešai skelbiami juos patvirtinus mažiausiai dviem tarpusavyje nesusijusiais šaltiniais.
 • Mūsų tekstų pavadinimai – ne šarados ir mįslės. Dėl to, kad mūsų auditorija mąstanti ir nenusipelno pigaus manipuliavimo. Skaitytojo dėmesys čia nėra prekė.
 • Nepiktnaudžiaujame anoniminiais šaltiniais – esame skaidrūs ir siekiame, kad mūsų skaitytojai žinotų, kaip redakciją pasiekia viešinama medžiaga. Užtikriname konfidencialumą šaltiniams, kurių laisvei, gyvybei, saugumui ar orumui gali grėsti rizika. Užtikriname, kad šiais atvejais jie nebūtų atskleisti jokioms suinteresuotoms pusėms. Prieš skelbdami istorijas ar tyrimus, įvertiname galimą neigiamą poveikį šaltiniams iš socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių, ypač tada, kai šaltiniai nesuvokia savo teisių ir laisvių ar nemoka jomis naudotis. Dėl konfidencialumo sąlygų su šaltiniais kalbamės PRIEŠ interviu, o ne PO jo. Suvokdami poreikį užtikrinti šaltinių anonimiškumą, laikomės pozicijos, kad skaitytojas turi teisę kuo daugiau žinoti apie informacijos gavimo aplinkybes – todėl atskleidžiama tiek, kiek tai yra įmanoma, nesukompromituojant paties šaltinio. Už suteiktą informaciją nemokame materialaus užmokesčio.
 • Mes vertiname skaitytojų indėlį į komandos darbus. Sakykite, ką reikia analizuoti ar ištirti, – mes to imsimės.
 • Mes nerašome užsakomųjų straipsnių – tai ne žurnalistika ir juolab ne įtraukioji. Mes nepriimame suinteresuotų šalių finansavimo konkrečioms temoms atskleisti.
 • Finansiniai rėmėjai nelemia mūsų temų pasirinkimo. Redakcija kolektyviniu sprendimu gali atsisakyti priimti finansavimą iš tam tikrų šaltinių.
 • Mes tiriame medžiagą apie asmenų ir institucijų veiklą, dažnai paminančią visuomenės interesus, – ne tautybes, ne rases – todėl mums svetimas priešiškumo ir neapykantos kurstymas tautybės, rasės, psichikos sveikatos, lyties ar kitais nuo žmogaus nepriklausančiais socialinės padėties pagrindais.
 • Mes nederiname savo galutinių tekstų variantų su šaltiniais. Esant reikalavimui, prieš publikavimą gali būti pateikiami interviu su šaltiniu išrašai ar atskiros tekste naudojamos citatos, neįsipareigojant jų taisyti pagal pašnekovų norus. Esame vieni kitų redaktoriai. Tačiau atidžiai tiriame skundus ir pretenzijas – mums ne tas pats, ką apie mus mano mūsų auditorija. Mes taisome savo klaidas. Jūs darote mus geresniais.
 • Esminiai mūsų žurnalistų darbo principai atitinka Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso raidę ir dvasią.
 • Mes turime bendruomenės atstovę, kuri atstovauja Jums. Turite galimybę kreiptis į ją, jeigu kyla įspūdis, kad žurnalistų darbas prasilenkia su čia deklaruotais etikos ir kokybiškos žurnalistikos principais. Siekiame, kad visuomeninio redaktoriaus atsakymai į Jūsų užklausas visada būtų vieši.
 • Mūsų skaitytojai yra mūsų BENDRuomenė. Mus vienija noras augti ir kartu auginti Lietuvos žurnalistiką.
 • Suvokiame, kad kuriant pasitikėjimu grįstus santykius svarbu išlikti skaidriems ir atsakingiems. Tad pristatome mūsų komandos interesų deklaracijas, patirtį. Atskirą dėmesį skiriame etikos kodeksui ir temų poveikio sekimui.
 • Tikime, kad bendruomenės įgalinta žurnalistika yra ateitis.