Registruotis

Privatumo politika

Pažymėdami šį lauką sutinkate su Media4Change internetinės platformos bendra.lt (toliau - Platforma) privatumo politika. Prašome atidžiai perskaityti, kad suprastumėte, kokius duomenis, kokiais tikslais renkame, kaip juos tvarkome, ir kokios yra jūsų teisės. Ši privatumo politika kuriama pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR).

Media4Change Bendruomenės ir Platformos duomenų valdytojas yra Nacionalinio socialinės integracijos instituto programa Media4Change. Su duomenų valdytoju galima susisiekti šiuo adresu: [email protected]

Mes gauname informaciją tiesiogiai iš jūsų, kai registruojatės ir bendraujate Platformoje. Renkame ir apdorojame tik tuos duomenis, kurie būtini norint naudotis Platformos funkcionalumais, kai jais nusprendžiate pasidalinti su mumis arba viešai su kitais vartotojais.

Jums registruojantis platformoje renkami ir saugomi jūsų prisijungimo duomenys (vardas, pavardė, el. paštas, interesų sritis, kuriai save priskiriate (bendra.lt skautytojas/bendruomenės narys, žurnalistas, ekspertas, socialinės grupės narys)), taip pat informaciją apie jūsų veiklą platformoje ir IP adresą.

Registracija leidžia naudotis visomis Platformos galimybėmis. Savo noru ir sutikimu vėliau galėsite pateikti ir papildomos informacijos.

Tai tolimesnėse platformos kūrimo etapuose jums leis bendradarbiauti (komentuoti, teikti pasiūlymus temoms, už jas balsuoti, patikslinti informaciją ir pan.), t.y. jūs tampate interneto platformos bendra.lt bendruomenės nariu. Tvarkydami duomenis mes:

 • - administruojame jūsų profilį ir platformą;
 • - įgaliname jūsų veiklą ir sukuriame galimybę teikti pasiūlymus Platformoje;
 • - sudarome galimybę jums naudotis bendradarbiavimo erdve, ištekliais ir kitomis platformos funkcijomis;
 • - renkame nuasmenintą statistiką, kai pagal įsipareigojimus Europos Komisijai turime analizuoti ir teikti duomenis finansuojančiajai institucijai;
 • - siunčiame jums atnaujinimus ir pranešimus;
 • - asmens duomenys gali būti tvarkomi ir kilus teisminiam ginčui.

Koks yra teisinis duomenų tvarkymo platformoje pagrindas?

Registruodamiesi platformoje, jūs sutinkate su Nacionaliniu socialinės integracijos institutu dėl platformoje teikiamų paslaugų naudojimo pagal naudojimosi sąlygas. Taigi, teisinis jūsų duomenų tvarkymo pagrindas, kai registruojatės ir (arba) naudojatės Platforma, yra registracijos etape sudaryto susitarimo vykdymas.

Jums sutikus, mes apdorojame jūsų el. pašto adresą kaip dalį Platformos adresų sąrašo. Kilus teisminiam ginčui, asmens duomenys taip pat tvarkomi teisėtų Nacionalinio socialinės integracijos instituto interesų tikslais.

Kas turi prieigą prie jūsų duomenų?

Visi Super administratoriai ir Platformos administratoriai turi prieigą prie jūsų duomenų. Jais gali tapti tik Media4Change atstovai.

Pagal numatytuosius nustatymus jūsų viešajame profilyje matoma minimali informacija (vardas, pavardė, nuotrauka (jeigu ją įkeliate)). Platformos bendruomenės nariams matoma visa jūsų profilio informacija.

Jei Platformoje sukursite pasiūlymą, paskelbsite komentarą, pridėsite šaltinį ar kitą medžiagą, bendra.lt bendruomenės nariai matys jus kaip pasiūlymo/komentaro/indėlio kūrėją nebent pasirinks kad tai matytų tik redakcija.

Europos Komisijai bus teikiami tik statistiniai (anonimizuoti) duomenys apie vartotojų veiklą, kurie nėra asmens duomenys. Jokios trečiosios šalys, susijusios su duomenų tvarkymo veikla, neturi prieigos prie asmeninių bendruomenės narių duomenų.

Kiek laiko saugome jūsų duomenis?

Mes saugome jūsų asmens duomenis tol, kol turite registruotą paskyrą. Vartotojui ištrynus paskyrą, nedelsiant ištrinami ir visi asmens duomenys. Statistikos rinkimo tikslais, susijusiais su ataskaitų teikimu Europos Komisijai, duomenis galime saugoti 5 metus nuo 2021 m. lapkričio 31 d.

Kokias teises turite kaip duomenų subjektas?

Visi vartotojai, kurie yra duomenų subjektai, kaip apibrėžta BDAR, turi šias teises:

 • - teisę bet kada atšaukti sutikimą naudoti savo duomenis (bet kada galite ištrinti savo duomenis ar visą profilį);
 • - teisę prieiti prie savo asmeninių duomenų, tvarkomų Platformoje;
 • - teisę taisyti ir atnaujinti savo asmeninius duomenis, tvarkomus Platformoje;
 • - teisę ištrinti – šia teise būtų galima pasinaudoti tais atvejais, kai asmens duomenys nebereikalingi, asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, duomenų subjektas atšaukė sutikimą;
 • - teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą – šia teise galima pasinaudoti, kai vartotojas užginčija asmens duomenų tvarkymo tikslumą, kai tvarkymas yra neteisėtas, kai duomenys nebereikalingi, bet vartotojas reikalauja, kad duomenys būtų saugomi dėl pareikštų teisinių pretenzijų.

Galite pasinaudoti bet kuria iš aukščiau išvardytų teisių siųsdami pranešimą šiuo el. pašto adresu: [email protected]

Jei manote, kad tvarkydami jūsų asmens duomenis mes pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai paštu L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius, el. paštu [email protected] ar kitais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos interneto svetainėje https://vdai.lrv.lt skelbiamais būdais.

Privatumo politikos pakeitimai

Mes nuolat peržiūrime savo privatumo politiką ir pateiksime visus atnaujinimus šiame tinklalapyje. Ši privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2022 m. vasario 31 d.